Små endringer - Store forandringer


Velkommen!
Mammacoach ønsker å støtte og trygge deg som forelder i relasjon til ditt barn.

Vi tilbyr
  • en til en foreldrecoaching
  • familiecoaching 
  • coaching for par  
  • kurs for foreldre

Som coach vil jeg møte dere med åpenhet, være lyttende, og dele av egen erfaring og kompetanse. 


Ring gjerne for en uforpliktende samtale. ; 92228482.


COACHING
I møte med en familiecoach vil vi kunne samtale om ulike temaer som

  • grensesetting, hvordan være en forutsigbar og trygg mor eller far.
  • Kommunikasjon, hvordan være tilstede i den gode praten,  bekrefte barnet og være en god lytter.  Å anerkjenne barnet er viktig. Det at forelder har fokus på det å se sitt barn, at det er i utvikling og prøver så godt det kan på sin måte. 
    Det å være en tilstedeværende voksen i lederrollen, og å veksle mellom å være leder og likestilt sammen med barnet.  
    Å gi rammer og rom, støtte og trygghet for å gi næring til barnets voksende selvstendighet.

Til tider blir foreldre slitne og det å finne balansen mellom grensesetting for egne behov og innimellom klare å se bort fra bråk, rot og krangling.  
Å være barn betyr å kjenne på mange følelser.
Som coach kan jeg bidra til å forstå og støtte deg til å romme barnets følelser.

Å grensesette barnet og deg selv som foreldre er ofte det flest foreldre ønsker hjelp med. Det å grensesette barnet og således ivareta flere perspektiver som at foreldre har egne behov, men det handler også om å beskytte barnet for potensielle farer.

Pris pr. time coaching kr. 790,-.

FORELDREKURS
Er et samarbeid mellom familieterapeut Ellen Wego, Bakkehaugen familieterapi og familiecoach Janicke Rasmussen Løke.
Kurset går over 6 uker, 8 timer, fordelt over 3 tirsdager:
Pris: kr. 1890,- per person.
Inkludert gis tilbud om 2 telefonsamtaler à 30 min. (Verdi kr 890,-)
Her kan du stille personlige spørsmål og få individuell veiledning av en av oss.


Mer informasjon om oss ligger på våre hjemmesider og på facebook:


Se barnehagecoachen.no på facebook for tilbudene for barnehager og foreldre.


​​