Sammen kan vi gjøre en forskjell
for deg og dine!


Alle mennesker trenger å sette ord på tanker og følelser - Mammacoach tilbyr coaching til alle som har med barn å gjøre, privat eller jobb.


Det er viktig å...

  • Ha en å trygg og kompetent person å snakke med og diskutere ulike situasjoner, opplevelser og hendelser med. 
  • Bli sett, støttet og bekreftet av en som lytter godt, forstår og har erfaring.
  • Få tips, gode råd eller veiledning fra en med gode egne erfaringer, utdanning innen pedagogikk, psykologi og caoching og lang arbeids- og livserfaring.
  • Forebygge og endre i tide før utfordringene blir til problemer. Små endringer kan gi store forandringer.
  • Stoppe opp og være fornøyd med deg selv når du har gjort så godt du kan. Lær deg gode øvelser som støtter dette.
  • Sette grenser, finne dine verdier/hva som er betydningsfullt for deg og din familie. 

Vi er alle unike med forskjellig oppvekst, verdier og personlighet. Det er ikke en løsning som passer alle. Derfor er det viktig at jeg, som din coach, er trygg pga egne erfaringer og kompetanse, har mange ulike innfallsvinkler som sikkert vil passe deg på den ene eller andre måten. Sammen kommer vi frem til hva som er best og viktig for deg som mor eller partner. 

Det er flere situasjoner jeg som sertifisert NLP coach, pedagog, kunstner, vernepleier, partner, mor og bonusmor kan hjelpe deg og dine med. 
Det er mange løsninger og jeg lover en spennende og motiverende måte å trygge og styrke deg som mamma på, eller endre noe som ikke helt fungerer akkurat nå.


Som coach kan jeg...
 - Bidra til at du blir tryggere og mer positiv i forhold til deg selv, dine barn og eventuell partner. 
 - Bli tydeligere på hva som er dine verdier, hva som er viktig for deg, hvordan prioritere.
 - Lære deg å sette grenser for dine barn og deg selv.
 - Bidra hvis du er fastlåst i uvaner eller rutiner som ikke er bra for deg eller din familie.
-  Styrke  og støtte din selvfølelse som mor eller foreldre 
 - Bidra til å endre dine eventuelle destruktive tanker og svake sider om deg selv som mor eller partner.
 - Gi råd til deg som mamma/foreldre
 - Vise deg teknikker og øvelser som gjør deg mer harmonisk og glad.